Les vialetas solars.

La senyalització viària és una mesura de prevenció i seguretat per a les nostres carreteres, gràcies als dispositius que trobem pel camí quan circulem, el nostre dia a dia és molt més segur, aquestes eines són indispensables per evitar els accidents, sortides de vies i la senyalització de perills.
Podem trobar una gran varietat de dispositius per a la seguretat viària en el mercat, des de cons de trànsit, guals i reductors de velocitat, senyals verticals, vieletas radars o pilons . Tots ells tenen una funció concreta per a la protecció i la prevenció d’accidents.
Aquesta vieletas es col·loquen a les vores de la calçada o al llarg dels passos de vianants, aquestes vialetas ens ajuden a veure el contorn de la carretera sobretot quan és de nit, tenen bandes reflectants o bé compten amb llums intermitents que s’alimenten mitjançant una fotocèl·lula solar que recarrega una petita bateria de la qual s’alimenta a la nit. Aquests límits són una eina molt apreciada pels conductors, sobretot a la nit.
Reductors de velocitat.
Aquests topalls reductors de velocitat són una eina fonamental a les ciutats, ja que gràcies a ells els cotxes circulen a una velocitat moderada, sobretot en barris residencials, voltants dels col·legis, parcs infantils i col·legis, gràcies a la utilització d’aquests guals, els atropellaments es redueixen fins al 99 per cent a les zones on són implantats.
Cons de trànsit.
Potser l’eina més reconeixible en carreteres, estadis, circuits, empreses i pàrquings, són una mesura d’advertiment visual, quan veiem un d’ells o una sèrie dels mateixos ens estan advertint que hi ha un perill, ja pot ser obres a la carretera , un forat o simplement l’habilitació d’un carril addicional en el nostre sentit.